Nafikaje Songwe RRH

Ukiwa Vwawa uliza mtaa wa Irembo alafu nyoosha moja kwa moja na barabara inayoelekea Irembo usikate kulia wala kushoto mpaka utakapoona majengo ya Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Songwe

Kwa kutumia usafiri wa bajaji ni Tsh 1000 tuukutoka Vwawa mjini mpaka Hospital

Kwa pikipiki ni Tsh 2000 au 2500 kutoka  Vwawa mjini mpaka Hospital