Bodi

Bodi ya Hospitali kwa sasa bado haijaundwa na kwa sasa iko katika hatua za mwisho kwani majina ya wahusika yamekwisha wasilishwa Wizarani