malengo

  1. Kutoa kiwango cha juu kabisa cha huduma na ubora unakidhi uhitaji
  2. Tumejikita katika kujenga mahusiano yanayolenga kuhudumia mteja kwa kuheshimu tofauti zilizoko baina ya wateja kwa imani na mawasiliano mazuri
  3. Kufikia malengo ya msingi kwa pamoja
  4. Kuwa Hospitali inayofanyakazi kwa uwazi, Uaminifu na ushirikishwaji