malengo

  1. Kutoahuduma kwa kiwango cha juu na ubora unaokidhi uhitaji
  2. Tumejikita katika kujenga mahusiano yanayolenga kuhudumia mteja kwa kuheshimu tofauti zilizoko baina ya wateja kwa imani na mawasiliano mazuri
  3. Kufikia malengo ya msingi kwa pamoja
  4. Kuwa Hospitali inayofanya kazi kwa uwazi, Uaminifu na ushirikishwaji